Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Bản tin

Tóm tắt một số thông tin và chính sách mới trong webinar ngày 21/01 về FutureAdPro 2.0 do Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu Hugh Paul trình bày:

FutureNet đang phát triển nhanh chóng! Đọc về những thành tựu lớn nhất của công ty trong năm 2018 và những sự thật thú vị khác về FutureNet trong bài viết mới nhất trên tạp chí Business For Home!

Là một phần của bản tóm tắt năm 2018, chúng tôi có một tài liệu rất thú vị cho bạn về FutureNet và tất cả lịch sử của công ty!

Mời các bạn xem webinar ngày 14/12/2018 thực hiện bởi CEOStephan Morgenstern giới thiệu FutureNet 2.0 (phụ đề tiếng Việt).

FutureNet là một nền tảng đa chức năng chuyên về các công nghệ tiên tiến cho xúc tiến kinh doanh trực tuyến. Dự án giới thiệu một mô hình kinh doanh được cải thiện để kết hợp tốt nhất thế giới blockchain và MLM.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction