Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Bản tin

Vào ngày 11/03/2017 vừa qua, FutureNet vừa tổ chức sự kiện rất lớn World Convention tại Krakow, thành phố lớn thứ 2 tại Ba Lan.

Tham gia sự kiện có các top leader của nhiều quốc gia trên thế giới, CEO Roman Ziemian và Stephan Morgenstern của FutureNet, Leader Mỹ Ryan Conley và nhiều nhân vật quan trọng khác.

Vừa qua, giám đốc điều hành Stephan Morgenstern của FutureNet đã đến Frankfurt để gặp gỡ giám đốc điều hành Julius Leinenweber của công ty PGD (Premium- Gold Deutschland ) với mục đích đạt được thỏa thuận để PGD trở thành đối tác cung cấp vàng chính cho FutureNet. 

Vừa qua, FutureNet đã khai trương văn phòng mới tại Arena city, Ukraine. Buổi lễ khai trương có sự tham gia của cả 2 CEO Stephan Morgenstern, Roman Ziemian và nhiều doanh nghiệp, leaders đến từ khắp nơi trên thế giới. 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction