Vừa qua, FutureNet đã khai trương văn phòng mới tại Arena city, Ukraine. Buổi lễ khai trương có sự tham gia của cả 2 CEO Stephan Morgenstern, Roman Ziemian và nhiều doanh nghiệp, leaders đến từ khắp nơi trên thế giới. 

Read more