Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Bản tin

Hơn 6000 người từ 78 quốc gia đã tụ họp tại The Studio City Arena ở Macau! Hàng triệu người đã xem trực tuyến sự kiện từ hơn 120 quốc gia. Toàn thể, tạo ra một tương lai có khả năng không giới hạn!

Tương lai bắt đầu từ hôm nay. Một cái gì đó mà chúng tôi chỉ dám tưởng tượng trong tương lai, hôm nay nó đang xảy ra xung quanh chúng ta.

Mời các bạn xem các tin tức cập nhật mới nhất của FutureNet từ CEO Stephan Morgenstern (phụ đề tiếng Việt):

Bắt đầu từ ngày 17/11/2017, FutureNet áp dụng quy định mới có chỉnh sửa và bổ sungSau khi nghiên cứu kỹ thì có sự bổ sung chặt chẽ hơn trong các quy định để đảm bảo tính bền vững của toàn bộ nền tảng.

Nhờ các nhà lãnh đạo như bạn và do những nỗ lực của bạn, Futurenet có thể phát triển và giúp cho ngày càng nhiều người trên khắp thế giới có cơ hội để kiếm tiền. Bạn là những nhà lãnh đạo HÀNG ĐẦU và là đối tác kinh doanh tốt nhất ở FutureNet.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction