Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Tóm tắt một số thông tin và chính sách mới trong webinar ngày 21/01 về FutureAdPro 2.0 do Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu Hugh Paul trình bày:

#FutureNet có 5 triệu người dùng.
#FutureAdPro là một nền tảng quảng cáo, không phải là một khoản đầu tư. Bạn không thể đánh lừa người dùng!
- 1 nghìn tỷ quảng cáo được hiển thị.
- Số lượng người dùng tăng lên.

* Những thay đổi trong FutureAdPro 2.0:
- Thay logo FutureAdPro mới.
- Quy tắc mới cho các quốc gia khác nhau.
- Nền tảng được xây dựng dựa trên kiến trúc MicroServices, đã áp dụng trên Netflix, Amazon, Uber... Nghĩa là dù số lượng người dùng tăng lên vẫn không bị ảnh hưởng gì cả, hệ thống sẽ siêu mượt và không còn tình trạng bảo trì nữa.
- Tăng tính bảo mật / xác minh tài khoản nhanh hơn.
- Giao diện hoàn toàn mới.
- Thanh toán nhanh hơn (nên sử dụng Coindeal).
- Ưu tiên thanh toán bằng #FuturoCoin (FTO). Để mua AdPacks, bạn cần mua #FTO, sau đó đổi thành FND.
- Mất 7 ngày để thêm quảng cáo của bạn trong FAP.
- Bạn phải mua số lần hiển thị quảng cáo cho các gói quảng cáo và phải đăng quảng cáo của mình. Không tạo quảng cáo -> cấm tài khoản.
- Gói 10$ được tặng 160 lượt xem (dùng để quảng cáo).
- Gói 50$ được tặng 800 lượt xem (dùng để quảng cáo).

* Thanh toán:
- Mỗi lần rút tiền hoặc tạo code sẽ trích 10% sang FutureNet để nâng cấp cây ma trận.
- Trả tiền 2 lần/ngày (không phải 15 phút/lần).

* Level trạng thái:
- Level 1: Cần 1 F1 tham gia mua gói quảng cáo 50$
- Level 2: Cần 2 F1 tham gia mua gói quảng cáo 50$
- Level 3: Cần 3 F1 tham gia mua gói quảng cáo 50$
- Level 4: Cần 4 F1 tham gia mua gói quảng cáo 50$
- Level 5: Cần 5 F1 tham gia mua gói quảng cáo 50$

* Hoa hồng 1% mỗi tầng, cụ thể như sau:
- Status I: Hưởng tới 2 tầng
- Status II: Hưởng tới 4 tầng
- Status III: Hưởng tới 6 tầng
- Status IV: Hưởng tới 8 tầng
- Status V: Hưởng tới 10 tầng

* Mức phí và số gói max có thể mua:
- Free (miễn phí): 5 gói 10$ và 20 gói 50$
- Light (30$/năm): 10 gói 10$ và 40 gói 50$
- Medium (80$/năm): 25 gói 10$ và 120 gói 50$
- Extra (130$/năm): 35 gói 10$ và 200 gói 50$
- Premium (180$/năm): 50 gói 10$ và 400 gói 50$

* Số gói và số quảng cáo yêu cầu xem mỗi ngày:
- Từ 1-20 gói: xem 10 quảng cáo
- Từ 21-40 gói: xem 12 quảng cáo
- Từ 41-120 gói: xem 14 quảng cáo
- Từ 121-200 gói: xem 16 quảng cáo
- Từ 201-400 gói: xem 20 quảng cáo

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction