Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

FUTURE NET CLUB

Có rất nhiều người đang cố gắng tìm kiếm cơ hội thu nhập trực tuyến. Sự thật là: Nó không phải là khó khăn như bạn nghĩ. Bạn có thể tăng đáng kể thu nhập bằng cách đọc bài Review FutureNet này!

FutureNet Club là Mạng xã hội tài chính chia sẻ lợi nhuận cho người sử dụng. Đăng ký miễn phí để trải nghiệm ứng dụng mạng xã hội nhiều tính năng và cơ hội kiếm tiền rất lớn 

Dưới đây là 9 cách mà bạn có thể kiếm tiền với Mạng xã hội chia sẻ lợi nhuận FutureNet:

1.    Tiền thưởng trên Mạng xã hội

2.    Hoa hồng từ Quảng cáo FutureAdPro 

3.    Tiền thưởng Đa phương tiện

4.    Tiền thưởng Bán hàng

5.    Hoa hồng Hệ thống

6.    Hoa hồng vị trí mới

7.    Hoa hồng Đòn bẩy

8.    Tiền thưởng từ Quảng cáo

9.   Hoa hồng Lãnh đạo

VẤN ĐỀ!

Bạn đang hoạt động trên nền tảng MEDIA MEDIA?

Nhưng bạn không kiếm được tiền?

Bạn có người dùng mới cho nền tảng SOCIAL MEDIA của bạn?

Nhưng bạn không kiếm được tiền?

Bạn xem các clip QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN?

Nhưng bạn không kiếm được tiền?

Bạn chia sẻ Nội dung như hình ảnh, video và tin nhắn ONLINE?

Nhưng bạn không kiếm được tiền?

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction