Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Futuro Coin

FuturoPay là cách ngắn nhất và dễ nhất để cho phép doanh nghiệp của bạn tham gia thanh toán bằng các loại tiền kỹ thuật số, chính xác hơn là FuturoCoin (FTO). Nó là một ứng dụng sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch tức thời với tiền điện tử. Nó cũng là một sự thoải mái tuyệt vời cho khách hàng của bạn.

Đã một thập kỷ kể từ khi Satoshi Nakamoto xuất bản whitepaper Bitcoin, giới thiệu khái niệm tiền điện tử với thế giới. Trong vài năm qua, các đồng tiền điện tử và công nghệ blockchain cơ bản của chúng đã mang lại một sự thay đổi sâu rộng trên các phân đoạn ngành công nghiệp khác nhau.

Công nghệ blockchain đang bùng nổ thế giới hiện đại của chúng ta. Không có vấn đề gì nếu bạn là một người mới trong thị trường này hoặc một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nó dễ dàng hơn để trở thành một người nắm giữ tiền điện tử hơn bạn nghĩ.

Ngày nay, hầu hết các tiền điện tử mới được tạo ra trong quá trình ICO (Initial Coin Offering - Cung cấp tiền xu ban đầu), giúp các nhà phát triển của họ thu thập tiền cần thiết cho việc phát triển. Thật không may, sau nhiều ICO thành công hoặc không thành công, các dự án đã trở nên yên tĩnh. Mặc dù sau những sự kiện này, vẫn còn ngọc trai trên biển. FuturoCoin của FutureNet là một trong số đó.

Ngày qua ngày, đã có hàng trăm đồng tiền điện tử được tạo ra và được giao dịch. Đối với Bitcoin, 1 giao dịch trung bình mất 10 phút, nhưng số lượng xác nhận cần thiết phụ thuộc vào sự bảo mật của các thiết bị tham gia xác thực giao dịch. Người ta giả định rằng để hoàn tất một giao dịch cần 6 xác nhận mất đến một giờ.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction