Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Futuro Coin

Đã 9 tháng kể từ khi ra mắt tiền điện tử có tên là FuturoCoin. Điều gì đã thay đổi trong thời gian đó? Dự án đã tiến triển như thế nào?

Hôm nay tôi muốn cho bạn biết một số sự thật và các con số về FutureNet và FuturoCoin và lý do tại sao bạn nên trở thành một thành viên FutureNet ngay bây giờ.

Các bạn có thể xem nội dung FutureNet Webinar đăng ngày 30/11/2017: 

Hệ thống của FuturoCoin cũng có 6 ma trận như FutureNet từ 10$ tới 1.000$ + Thưởng Đòn bẩy + Thưởng Lãnh đạo

FutureNet đã làm việc không mệt mỏi để giới thiệu FuturoCoin vào ngày 24 - 25/ 11/ 2017 ở Macau và được coi là "Tiền tệ của tương lai"!

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction