Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

FutureNet là một mạng xã hội dành cho tương lai được sáng lập bởi Roman Ziemian và Stephan Morgenstern. Khác với các mạng xã hội khác như facebook, FutureNet sẽ thực sự trả tiền cho bạn dựa trên những hoạt động của bạn trên mạng. Tất cả các việc viết status, like, comment, share bạn nhận được hoặc thậm chí chỉ chat với những người dùng khác cũng sẽ đem lại thu nhập cho bạn.

Hơn thế nữa, FutureNet còn cung cấp rất nhiều tiện ích đi kèm như blog, trang web cá nhân, game 

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là khởi đầu, tại FutureNet bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những sản phẩm hấp dẫn và tiềm năng khác đang trong giai đoạn phát triển, và điểm đặc biệt nhất là có rất nhiều cơ hội để bạn tăng thu nhập trên FutureNet.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction