Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Hướng dẫn

Đăng ký và xác minh tài khoản CoinDeal là một yêu cầu bắt buộc để có thể rút tiền từ FutureAdPro về.

Đăng nhập vào sàn Yobit.net, vào menu Wallets click vào dấu + (Deposit) trong phần tài khoản USD

FuturoCoin là đồng tiền kỹ thuật số rất tiềm năng của FutureNet. Bạn có thể mua gói đào coin chỉ từ 100$ để đào trong 2 năm:

http://futurenet.vn/huong-dan/257-huong-dan-mua-goi-dao-futurocoin-fto.html

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền vào tài khoản FutureAdPro Online. Tài khoản này có thể dùng để mua thêm AdPack hoặc mua gói đào FuturoCoin

Ngày hôm nay 02/02/2018, Futuro.Network đã cho phép các thành viên FutureNet đăng nhập vào để mua gói đào FuturoCoin (FTO). Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước mua.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction