Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Hướng dẫn

Truy cập vào Back office bằng link sau: https://futurenet.club/business/powermatrix

Hoặc từ menu YOUR BUSINESS, chọn Back office hoặc từ biểu tượng $ ở menu phía trên bên phải.

Xác minh Google Authenticator rất quan trọng vì liên quan đến việc truy cập vào tài khoản của bạn và việc rút tiền sau này. Vì thế các bạn hãy chú ý trong việc cài đặt để tránh rắc rối sau này.

Ứng dụng Google Authenticator sẽ tạo mã xác minh 2 bước trên điện thoại của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị chiếm đoạt bằng cách thêm một lớp bảo mật khác.

FutureNet cung cấp rất nhiều tùy chọn khác nhau cho việc thanh toán để các bạn có thể chọn loại phù hợp nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền qua cổng Bitcoin.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn MUA Bitcoin trên app Remitano. Để cài app các bạn vào kho ứng dụng Google Play (Android) hoặc App Store (iOS) tìm “Remitano”. Cách thức mua bán trên website Remitano.com cũng tương tự như trên app.

FutureNet có một cách tuyệt vời để kích hoạt nhanh chóng cho downline bằng cách upline mua key rồi chuyển cho downline tự kích hoạt.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction