Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Hướng dẫn

Coinbase về bản chất nó không khác gì so với dịch vụ của Blockchain.info. Đó là hỗ trợ người dùng tạo ví bitcoin để lưu trữ số bitcoin mà họ kiếm được. Dịch vụ của Coinbase là hoàn toàn miễn phí. Một cái hay từ trang này, chính là việc giao dịch, trao đổi, mua bán bitcoin sẽ tốn phí rất thấp.

THANH TOÁN

Có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

Thẻ tín dụng hiện tại không áp dụng do có nhiều vấn đề với kênh thanh toán này, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các kênh khác. Chắc chắn, bạn có thể mong đợi được thanh toán bằng thẻ tín dụng trên nền tảng của chúng tôi trong tương lai gần.

Các bạn có thể đăng ký FutureNet hoàn toàn miễn phí và sử dụng như một mạng xã hội và FutureNet sẽ trả tiền cho bạn hoặc cũng có thể đầu tư để gia tăng thu nhập chỉ từ 10$.  

Các bạn nên đăng ký tại FutureNet Club để có thể có account sử dụng trên cả 2 hệ thống. Các bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký FutureNet tại đây

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction