Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Hướng dẫn

Vào Back Office của FutureNet. Trong menu YOUR INFO nhấn SIGN UP KEYS

Để mua Ethereum (ETH) bạn vào địa chỉ: https://eth.remitano.com/vn nhấn Mua Ngay

Để có thể giao dịch FuturoCoin (FTO) trên sàn BitBay vào đầu tháng 01/2018, bạn phải đăng ký và xác minh tài khoản.

Giấy tờ cần chuẩn bị để xác minh: CMND (mặt trước và sau) và một trong các loại giấy tờ sau: Hóa đơn, hợp đồng, tài liệu chính thức (hành chính), bản sao kê tài khoản ngân hàng hoặc một xác nhận chuyển khoản ngân hàng mà bạn là người gửi.

Truy cập vào FutureAdPro theo link sau: https://futureadpro.com hoặc từ Back Office của FutureNet chọn FutureAdPro Backoffice

FutureNet là một Nền tảng Truyền thông Đa phương tiện với rất nhiều chức năng. Chúng ta hãy cùng khám phá.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction