Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

FutureNet có một cách tuyệt vời để kích hoạt nhanh chóng cho downline bằng cách upline mua key rồi chuyển cho downline tự kích hoạt.

Để mua key, các bạn vào menu COMISSIONS, chọn SIGN UP KEYS

 

Phần choose value các bạn chọn gói key muốn mua, phần payment method chọn phương pháp thanh toán, ví dụ tôi chọn thanh toán bằng Bitcoin qua cổng Bitpay. Sau đó bấm nút buy code

Hệ thống sẽ hiện một thông báo Chú ý, bấm OK để chuyển sang trang thanh toán.

Bạn có 15 phút để chuyển chính xác số lượng BTC trong phần TRANSFER AMOUNT tới địa chỉ ví BTC trong phần BITCOIN PAYMENT ADDRESS. Có thể bấm Copy to Clipboard cho nhanh và chính xác.

Mở ví BTC của bạn tiến hành thanh toán.

Sau khi thanh toán hệ thống sẽ báo Thành công.

Bạn sẽ thấy các key đã sử dụng và chưa sử dụng trong danh sách key của bạn.

 

Các bạn cũng có thể mua key một cách nhanh chóng từ tài khoản payout của bạn.

Sau khi mua key, bạn có thể chuyển xuống cho downline tự kích hoạt gói.

Bài viết liên quan: 

Hướng dẫn đăng ký và đầu tư với FutureNet

Để mua ma trận bằng key, trong phần FutureNet Payments các bạn chọn FutureNet Code, paste key vào rồi bấm Confirm.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction