Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Để có thể giao dịch FuturoCoin (FTO) trên sàn BitBay vào đầu tháng 01/2018, bạn phải đăng ký và xác minh tài khoản.

Giấy tờ cần chuẩn bị để xác minh: CMND (mặt trước và sau) và một trong các loại giấy tờ sau: Hóa đơn, hợp đồng, tài liệu chính thức (hành chính), bản sao kê tài khoản ngân hàng hoặc một xác nhận chuyển khoản ngân hàng mà bạn là người gửi.

PHẦN I. ĐĂNG KÝ

- Bước 1: Nhấn vào đây để đăng ký hoặc nhấn Register ở phía trên bên phải của trang chủ BitBay

 

- Bước 2: Chọn phương pháp đăng ký bằng email

 

- Bước 3: Điền địa chỉ email của bạn. Tích vào 2 nút kiểm bên dưới sau đó nhấn nút REGISTER

 

Hệ thống sẽ báo “Tài khoản của bạn đã được tạo. Chúng tôi đã gửi một email với link kích hoạt”. 

 

Bạn hãy mở email BitBay account activation 

 

Và nhấn vào nút ACTIVATE ACCOUNT để kích hoạt tài khoản.

 

- Bước 4. Kết thúc đăng ký

 Nhập username, mật khẩu và 4-6 số bí mật. Sau đó nhấn NEXT

 

 Chọn đất nước là Viet Nam, chọn loại tiền tệ mặc định là USD. Sau đó nhấn nút CREATE ACCOUNT để tạo tài khoản.

 

PHẦN II. ĐĂNG NHẬP

Nhập email hay user rồi nhấn nút LOG IN 

 

Nhập mật khẩu và captcha, sau đó nhấn nút LOG IN để đăng nhập

 

PHẦN III. XÁC MINH TÀI KHOẢN

Nhấn nút Verify your account để tiến hành xác minh tài khoản

 

- Bước 1. Chọn kiểu tài khoản là Cá nhân (Personal) để tiến hành xác minh

 

- Bước 2. Tiến hành nhập các thông tin cá nhân

+ Xác nhận địa chỉ:

 

+ Xác nhận ID:

 

+ Bằng chứng địa chỉ:

• Là bằng chứng về địa chỉ, bạn có thể đính kèm một hóa đơn, một hợp đồng, một tài liệu chính thức (hành chính), một bản sao kê tài khoản ngân hàng hoặc một xác nhận chuyển khoản ngân hàng mà bạn là người gửi.

• Bằng lái xe, CMND hoặc thẻ hội viên không được coi là bằng chứng về địa chỉ.

• Kiểm tra xem tài liệu xác nhận địa chỉ của bạn có tên, họ và chi tiết địa chỉ của bạn.

• Hãy nhớ rằng tài liệu nên được ban hành trong vòng 6 tháng trở lại.

• Hãy đảm bảo rằng bạn scan hoặc chụp ảnh không bị mờ và có chất lượng tốt.

 

+ Bằng chứng ID:

• Là một tài liệu nhận dạng, bạn có thể sử dụng CMND hợp lệ, bằng lái xe hoặc hộ chiếu.

• Hãy đảm bảo rằng bạn đã đính kèm cả hai mặt ID của bạn.

• Hãy nhớ rằng không được bao gồm số cá nhân, số tài liệu và hình ảnh của bạn - nếu không chúng tôi sẽ phải từ chối xác minh của bạn.

• Hãy nhớ rằng bạn có thể bảo vệ thêm quét / ảnh bằng cách áp dụng một watermark.

• Hãy đảm bảo rằng bạn scan hoặc chụp ảnh không bị mờ và có chất lượng tốt. 

 

Sau khi upload xong các giấy tờ thì nhấn nút SAVE. Hệ thống sẽ báo “Xác minh của bạn đang chờ sự chấp thuận của người kiểm duyệt. Thời gian xử lý tối đa là 24 giờ”.

 

Nhấn Back to the platform để quay lại trang chủ BitBay.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction