Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Vào Back Office của FutureNet. Trong menu YOUR INFO nhấn SIGN UP KEYS

Chọn Giá trị của code, chọn Phương pháp thanh toán là use Ethereum (BitcoinApi) rồi nhấn buy code

Nhấn OK

Để chuyển tới trang thanh toán

Vào https://www.myetherwallet.com

Dưới menu Send Ether & Tokens, chọn Keystore / JSON File, nhấn SELECT WALLET FILE…

Chọn file UTC KeyStore để mở ví

Nhập Mật khẩu và bấm Unlock

Quay lại trang thanh toán của FutureNet copy chính xác Địa chỉ víSố lượng ETH paste vào trang thanh toán của MyEtherWallet

Nhấn Send Transaction

Nhấn Yes, I am sure! Make transaction để xác nhận thanh toán

Nhấn Verify Transaction 

để kiếm tra giao dịch

Khi bạn thấy khoảng trên 30 confirmations…

Thì nhấn Refesh tại trang thanh toán của FutureNet

Khi nào thấy Paid already hiện số lượng ETH thanh toán và Status hiện Successful

Thì mở tab mới https://futurenet.club

Bạn sẽ nhận được code ngay lập tức

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction