Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Các bạn có thể đăng ký FutureNet hoàn toàn miễn phí và sử dụng như một mạng xã hội và FutureNet sẽ trả tiền cho bạn hoặc cũng có thể đầu tư để gia tăng thu nhập chỉ từ 10$.  

Đăng ký miễn phí: Liên hệ người giới thiệu của bạn để lấy link đăng ký 

Sau khi đăng ký các bạn mở email nhấn vào link trong email để kích hoạt tài khoản. Chọn Login để đăng nhập vào tài khoản, cập nhật các thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại và quan trọng nhất là kích hoạt bảo mật cấp 2 Google Authentication OTP.

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ KIẾM TIỀN

Từ Menu YOUR BUSINESS chọn Back office

Chọn FRIENDS TREE BACKOFFICE

Phần PRODUCT MEMBER click UPGRADE dưới plan mà bạn chọn

Chọn Phương pháp Thanh toán trong phần Payment Processors. Ở đây ví dụ chọn thanh toán qua Bitcoin.

Bấm OK

Bạn có 15 phút để chuyển chính xác số lượng Bitcoin tới địa chỉ mà hệ thống cung cấp

Sau khi thanh toán hệ thống sẽ báo Thành công

 

Phần Block (%) for Upgrade bạn có thể tùy chỉnh trích ra bao nhiêu % thu nhập để nâng cấp.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction