Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

FutureNet cung cấp rất nhiều tùy chọn khác nhau cho việc thanh toán để các bạn có thể chọn loại phù hợp nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền qua cổng Bitcoin.

Video hướng dẫn:

Sau 14 ngày nếu tiền trong Money available for payout đủ trên 10$ thì bạn có thể rút về được.

Để rút tiền, các bạn vào menu COMISSIONS, chọn PAYOUTS

Một số lưu ý:

-  Số tiền rút hoa hồng qua Neteller và Perfect Money phải có tối thiểu 50$.

-  Rút tối đa với Neteller là 200$.

-  Số tiền rút hoa hồng qua chuyển khoản ngân hàng tới ngân hàng của bạn phải có tối thiểu $50.

-  Số tiền rút hoa hồng qua BITCOIN phải có tối thiểu 10$.

-  Phí chuyển khoản ngân hàng = 7$

-  Phí các cổng khác = 4$

-  Phí cho STP, Perfect Money và Neteller: 4$ tới 160$ và 2,5% cho >160$

-  Phí cho Payza: 4$ tới 103$ và 3,9% cho >103$

Nhập các thông tin rút tiền như hình bên dưới:

Bạn sẽ nhận được thông báo về việc xác nhận rút bằng việc click vào link trong email. Bạn bấm nút CLOSE.

Mở email click vào link xác nhận Có rút (Yes) hay Không rút (No).

Sau khi click Yes bạn sẽ thấy trạng thái rút là waiting trong lịch sử rút và tiền trong My Account Balance sẽ bị trừ đi số tiền rút tương ứng. 

CHÚ Ý là giao dịch sẽ chỉ được tiến hành từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 9:00 AM tới 5:00 PM theo giờ Trung tâm Châu Âu (tức là từ 2:00 PM tới 10:00 PM theo giờ Việt Nam).

Sau khi giao dịch được xử lý bạn sẽ nhận được email từ Coinbase thông báo đã nhận được Bitcoin

và Bitcoin pending về ví.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction