Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Tin tức

Các thị trường tài chính toàn cầu đã bị phá vỡ. Trong lịch sử gần đây, chúng ta từng dựa vào một nền kinh tế không đặt người tiêu dùng vào vị trí ưu tiên nhất. Hệ thống tài chính hiện nay đang được tập trung. Điều này mang ý nghĩa rằng một số ít các cơ cấu quyền lực trung tâm đang chi phối chính sách, chính trị, giá cả và phí của nền kinh tế toàn cầu.

Giao dịch tiền tệ mã hóa không hề dễ dàng, có rất nhiều người đang trau dồi nghệ thuật giao thương Bitcoin và Altcoin trong những hoạt động cơ bản mỗi ngày. Điều thú vị ở đây là, hầu hết mọi người không nhận ra rằng có nhiều người giao dịch tiền mã hóa sử dụng trading bots (giao dịch robot) để thực hiện việc giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn, đôi khi ngay cả lúc họ ngủ.

Ripple - nhà cung cấp dịch vụ giải pháp tài chính tại San Francisco, vừa công bố những tính năng mới trong sản phẩm của mình sẽ cho phép đẩy mạnh lưu lượng giao dịch với công suất tương đương VISA hay American Express.

Một nhà phân tích cổ phiếu nổi tiếng tiếng tại một công ty môi giới tư nhân Úc nhận thấy việc kiểm soát vốn của Trung Quốc là một yếu tố chính đằng sau những đợt tăng giá gần đây về giá trị của Bitcoin.

Để bắt đầu cho chủ đề hôm nay, thay vì giải thích khái niệm "Bitcoin là gì?" hay "Ripple là gì?" một cách quá kỹ thuật khiến các độc giả của MMOVN không thể nắm rõ được, chúng tôi sẽ đơn giản hoá bằng cách so sánh Ripple và Bitcoin với các ngôn ngữ trên thế giới. Bắt đầu nhé!!!

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction