Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

Tin tức

Nếu như cách đây hơn một tháng bạn từng nói với hầu hết mọi người rằng gần như phần lớn số lượng giao dịch tại Trung Quốc sẽ biến mất và Bitcoin sẽ tăng hơn 1000 USD, mọi người sẽ không tin bạn,”.


Warning: Division by zero in /home/gfuture23nv/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/resize/tool.php on line 624

Thứ Ba vừa qua, tại Tbilisi, chính phủ Gruzia đã ký một thỏa thuận cho phép sử dụng Bitcoin Blockchain để xác nhận các giao dịch bất động sản…

Khi thị trường giao dịch Trung Quốc thông báo hoàn thành xong vấn đề phí chuyển giao, Bitcoin, một lần nữa đã thể hiện được khả năng vốn có khi điều chỉnh một cách nhanh chóng trong 1 môi trường luôn biến động, không chỉ hồi phục một cách nhanh chóng từ những khó khăn mà còn trở nên mạnh mẽ hơn…. 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction