Vietnamese Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Korean Polish Portuguese Russian Spanish Turkish

FutureNet  

SOCIAL MEDIA

Mạng Xã hội Truyền thông Đa phương tiện

ONLINE ADVERTISING

Chương trình chia sẻ doanh thu FutureAdPro

ONLINE MONEY EARNING

Kiếm tiền trực tuyến

FUTURO COIN

Tiền kỹ thuật số của FutureNet

Video giới thiệu

FUTURE NET CLUB

VẤN ĐỀ! Bạn đang hoạt động trên nền tảng MEDIA MEDIA? Nhưng bạn không kiếm được tiền? Bạn có người dùng mới cho nền tảng SOCIAL MEDIA của bạn? Nhưng bạn không kiếm được tiền? Bạn xem các clip QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN? Nhưng bạn không ...

Wednesday, 19 April 2017
Read more

FutureNet Club

FUTURE AD PRO

Mọi người đều đang tìm kiếm cơ hội kiếm tiền trực tuyến tuyệt vời này. Vào tháng 4 năm 2016, FutureAdPro đã chính thức ra mắt. Với kinh nghiệm và nghiên cứu nhiều năm, chúng tôi có thể tự hào cho bạn biết rằng chúng tôi có kiến ​​thức để tư vấn cho ...

Tuesday, 25 April 2017
Read more

FuturoCoin

Hide Main content block

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction